apmėžti

apmė́žti 1. tr. Š patręšti mėšlu: Rugiams reikia gerokai apmėžti dirvą . 2. tr. apteršti: Tas veršis žolę apmėža, daugiau nėko Vvr. 3. tr. apkreikti, apšiukšlinti: Apmėžė kepurę su šienais Šts. Apmėžti visi pašaliai, ka bjauru ir veizėt Vvr. Aplink namą buvo labai apmėžta . | refl.: Dar truputį daugiau apsimė́žk, ir būsi kaip tvarte Vvr. Apsimė́žęs kaip paršiukas savo kūtė[je] Brs.refl. apsikrauti nereikalingais daiktais, kraustuliais: Apsimė́žę visokiais kramais jie Jnš. 4. intr. priskresti: Vidus cibuko mėžte apmė́žęs, t. y. priturmėjęs, aptukęs J. 5. refl. apsiniaukti, apsiūkti: Apsimė́žęs oras – vargu nelys Šts. Diena apsimė́žusi Šts. Apsimėžęs dangus Als. | Akys apsimėža (aptemsta), aukštyn veizant Ggr. 6. tr. paniekinti: Apmėžė muni žentas, pamynė po kojų Šts. \ mėžti; apmėžti; atmėžti; įmėžti; išmėžti; numėžti; pamėžti; parmėžti; permėžti; pramėžti; primėžti; sumėžti; užmėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apmėžti — vksm. Laũką, dir̃vą, dar̃žą apmė̃š rytój …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsimiežti — apmėžti 3 (refl.): Apsimiežė visi pašaliai aslos, t. y. nešluoti, pilni sąšlavų J. miežtis; apsimiežti; užsimiežti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmėžti — 1. tr. Š atkasti, numesti į šalį mėšlą. | refl. Š. 2. intr. Trgn greit ateiti, atžygiuoti: Kano kas atmėžia pro klaimą Ds. Tiesiai per laukus atmėžia Skdt. Atmėžiau pėsčias Plš. Namo atmėžiau Prng. mėžti; apmėžti; atmėžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmėžti — 1. tr. R išvalyti, išvežti mėšlą: Jų buvo jau mėšlas išmėžtas J.Jabl. Bernas, išmėžęs tvartą, suleido arklius rš. | refl. Š: Ar jau išsimėžei, Jonai? Dbč. ║ prk. išmesti, išvaryti, pašalinti: Jau mes jas abidvi išmėšim iš Vilkanastrų! Lp. 2. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mėžti — mėžti, ia, ė 1. tr. R, K kabinti, kuopti mėšlą, krauti į vežimą, vežti į dirvą: Mėžk mėžinį ant vežimo, ant dirvos, t. y. dėk J. Vyrai taisosi keturražes šakes – ryt eis mėšlą mėžti Čk. Pamėgintum bent dieną mėžt mėšlą, tai kitaip kalbėtum Sv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numėžti — 1. tr. nuvalyti, pašalinti: Nuo kiemo numėžk mėžinį J. | prk.: Jis barzdą numėžė, t. y, nukirpo, nuskuto, kaip mėšlą išvežė J. 2. tr. patręšti mėšlu: Dar kad numėžtai tą lauką, tai būt kviečių Lp. 3. tr. nutepti, nuterlioti: Ana numėžė žambus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamėžti — 1. tr. kurį laiką kabinti, dėti į vežimą mėšlą: Gerai tau jaustis nepavargusiam. Būtum pamėžęs visą dieną mėšlą, gal nė pasivilkt nebūtum galėjęs Srv. Pavartė matyt maišų šitas žmogus begyvendamas ir mėšlo pamėžė, ir rąstų pakilnojo, ir knatų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parmėžti — intr. Ds pareiti: Parmėžė sukaitęs, šlapias, kaip žuvis gaudęs Vj. Žiūrėk, ir pijokai namo parmėžia Ktk. mėžti; apmėžti; atmėžti; įmėžti; išmėžti; numėžti; pamėžti; parmėžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permėžti — 1. tr., intr. patręšti: Dobilai ir pas mus auga, jei permėžta Azr. Kad permėžtai tą žemę, tai javai būt kap siena Lp. 2. tr. permušti, suduoti, sušerti: Kad permėžiau šunį su pagaliu, tuoj čypdamas nulėkė Jnšk. Parmėžti ką nont su kuom Grz.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramėžti — 1. tr. prakasti: Važiuojam čia, jo gi, rodos, ir takas pramėžtas Prng. 2. intr. greitai praeiti: Norėjau užkalbint, ale pramėžė pro šalį Ds. mėžti; apmėžti; atmėžti; įmėžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.